Carpintería de aluminio y cristalería en A Coruña (Galicia)

Elevable

O sistema de apertura das corredías elevables, está pensado principalmente para ocos de grandes dimensións, como portas ou cerramentos de fachada, aínda que tamén pode usarse para ventás de tamaño máis contido. Este sistema, que permite unha apertura de ata o 50%, incorpora ferraxes elevables, que fan posible que as follas se levanten do marco, deslizándose de forma cómoda e suave, evitando toda fricción nos rodamentos. Ademais como pode soportar pesados acristalamentos de ata 250 kg por folla, permite salvar luces de mesmo 6 metros. O marco con dobre xunta perimetral e normalmente con rotura de ponte térmica, reforza o seu efecto illante, que se pode mellorar cun dobre acristalamento termoacùstico. Todas estas características fan da elevable unha ventá ideal para vivendas unifamiliares e residenciais, así como para o sector da hostalaría.

Series disponibles

Con rotura de puente térmico:

Sin rotura de puente térmico: