Carpintería de aluminio y cristalería en A Coruña (Galicia)

Marquesiñas e cubertas

As marquesiñas e cubertas de vidro son ideais para aproveitar eses espazos tan necesarios, aumentando o noso fogar ou negocio en amplitude, sen obras e sen perder a luz natural que sempre quixemos para ese sitio.

A nosa gama de vidros laminados proporciona un excelente nivel de seguridade á persoas e obxectos baixo a cuberta acristalada, xa que nun caso de rotura accidental por impacto dun obxecto contra a cuberta, o filme de seguridade (polivinilo) impide o desprendemento dos fragmentos de vidro, diminuíndo o risco de accidentes.

Cando ademais pretendese conseguir un confort térmico ou acústico na zona cuberta, utilizamos os laminados en dobre acristalamento, cunha composición en función ás necesidades de cada caso, como son os laminados acústicos (Diminución de ruído), vidros baixo emisivos (Mellora térmica) ou vidros con gran poder de reflexión (Zonas de moita exposición solar). O noso departamento técnico asesorarao en función ás súas necesidades.