Carpintería de aluminio y cristalería en A Coruña (Galicia)

Oscilobatiente

O sistema de apertura oscilobatiente está baseado na practicable, pero ten dúas posibilidades de eixe de xiro, un vertical e outro horizontal, de forma que dende o mesmo manubrio se pode optar por abrir das dúas maneiras. Resulta unha opción moi interesante para poder ventilar sen necesidade de abrir a ventá na súa totalidade. Ao igual que as practicables ofrecen a posibilidade de abrir o 100% do oco e un alto nivel de illamento termoacústico e de hermeticidade.

Series disponibles

Con rotura de puente térmico:

Sin rotura de puente térmico: