Carpintería de aluminio y cristalería en A Coruña (Galicia)

Practicable

O sistema de apertura practicable ou batente é o máis clásico, e conséguese mediante follas abisagradas que poden abrir cara a ao interior ou cara ao exterior (Non cara a ambos os dous). Permiten a apertura do 100% do oco, e presentan un nivel de estanquidade e illamento termoacústico superior aos sistemas de corredía, xa que o nivel de hermeticidade e prestacións é maior. Aínda que normalmente o eixe de xiro é vertical, tamén pode ser horizontal, chamadas entón abatibles.

Enlaces a series

Con rotura de puente térmico:

Sin rotura de puente térmico: