Carpintería de aluminio y cristalería en A Coruña (Galicia)

Pregable

O sistema de apertura pregable ou de “libro” permite que as follas preguen unha sobre outra, recolléndose a un lado da ventá, ou a ambos os dous segundo a configuración escollida, pero permitindo en calquera dos casos a apertura do 100% do oco e apenas ocupando espazo as follas pregadas. Realizada en perfilería con rotura de ponte térmica e combinada cun dobre acristalamento termoacústico conséguese elevados niveis de illamento. Esta recomendada tanto para o exterior en terrazas e sitios onde queiramos gozar do bo tempo como para o interior como separadora de zonas. Tamén para aqueles negocios que necesiten unha ampla apertura nas súas fachadas.

Series disponibles

Con rotura de puente térmico:

Sin rotura de puente térmico:

INDALSU:     DOMO MALLORQUINA