Carpintería de aluminio y cristalería en A Coruña (Galicia)

Proxectante deslizante

O sistema de apertura proxectante deslizante é aquel que abre cara ao exterior e cuxo eixe de xiro está situado horizontalmente na parte superior da folla, pero que a diferenza das practicables, nestas ventás o eixe de xiro se despraza cara a abaixo ao abrilas, xa que cada folla está dotada dunha parella de compases situados lateralmente, e que ao ser accionados, desprazan a folla cara a fóra e cara a abaixo simultáneamente.

Series disponibles

Con rotura de puente térmico:

Sin rotura de puente térmico:

  • SAPA:         Perfil40   A45
  • EXLABESA:     PR-3000
  • INDALSU:     DOMO 45